Seriestödet 2013 en sammanfattning i halvtid

När jag först började sammanställa de här uppgifterna var det för att stilla min nyfikenhet kring vad som faktiskt får stöd men ju mer jag började leta desto mer frågor fick jag och även andra. Det som först och främst behövs göras är att gå igenom tidigare års beslut och se om vi kan uppskatta trender.  Det saknas även uppgifter om stödets storlek dvs hur mycket pengar fick förlagen per bok. Detta är något som jag själv måste skjuta till hösten av olika anledningar, huvudsakligen för att jag inte hittar redovisningar av belopp och avslag bland deras offentliga dokument. Jag tycker det borde gå att få fram via deras diarium men det är märkligt att Kulturrådet inte behöver redovisa sånt offentligt.

I Kulturrådets årsredogörelse för 2012 (trots att ett halvår har gått har ingen redogörelse gjort för 2013) hittar vi en rätt intressant tabell (tabell 23 sid 38) som jag transkriberar nedan och har lagt till avslagsprocenten.

År 2010 2011 2012
Beslutade medel  (tkr) 1924 2324 1633
Serier, antal ansökningar 70 81 79
Beviljade ansökningar 44 47 35
Avslagsprocent 37% 42% 56%

I samma skrift på samma sida som tabellen finns även en redovisning över hur arbetsgruppens riktlinjer kring genus. Där fastslår de att de att minst 40% skall gå till de underrepresenterade könet. Sättet de mäter det är genom att räkna på de inkomna ansökningarna. För seriernas räkning så överväger manliga sökanden.

I figur 31 redovisas att under 2012 så var könsfördelningen i stort sett jämn när det gäller serier.

För skojs skull kontrollerade jag vilka av de urhundennominerade seriealbumen som fått stöd. När det gäller det svenska seriealbumen så har inte Blodsband av Daniel Gustafsson och Medley av Lisa Medin fått något stöd medan för de översatta seriealbumen hade alla nominerade fått stöd.

Slutligen så lyckades jag leta upp Kulturrådets utgångspunkter för bedömning av litteraturstödet som jag har valt ut följande citat från:

”I sin bedömning ska arbetsgrupperna ta hänsyn till bokens helhet; bland annat dess innehåll, redaktionella och tekniska kvalitet. Fler böcker än de som får bidrag kan uppfylla en eller flera av de uppställda kriterierna. Hänsyn ska även tas till den totala budgeten för efterhandsstödet för litteratur. Då budgeten är begränsad sker bedömningen i konkurrens med övriga sökta titlar.”

Vid bedömningen av utpräglad genrelitteratur, till exempel fantasy eller deckare krävs att de tänjer genrens gränser och tillför den något nytt av språklig, tematisk eller gestaltningsmässig art.”

För serier gäller dessutom detta:

”Utgångspunkter för arbetsgruppens bedömning av bildverks kvalitet är innehållsmässigt och rytmiskt samspel mellan text och bild, en adekvat formgivning där bokens grafiska form svarar mot dess innehåll. Vidare bedöms bildernas självständighet och originalitet, formmässig och stilistisk genombearbetning och gestaltning, samt bildåtergivningens kvalitet.”

”Utgångspunkt för bedömning av serier och grafiska romaner är originalitet inom sin genre samt intensitet och komplexitet i sitt konstnärliga uttryck. För utgivningsprojekt som spänner över flera volymer beaktas särskilt variation, förnyelse och relevans.”

Därmed sätter jag punkt för den här bevakningen av seriestödet. På tisdag siktar jag på att få upp en egen sida upp på sajten där jag löpande kommer att redovisa vilka seriealbum som fått litteraturstöd från Arbetsgruppen för bildverk för vuxna och tecknade serier, möte för möte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *