Taggarkiv: Serieforskning

Jobbar med en ny genomgång av seriestödet

En mycket behjälplig registrator på Kulturrådet har försett mig med beslutsprotokoll för åren 2010 – 2014 så nu jobbar jag så sakteliga på en genomgång av de som fått avslag. I första hand för 2014 och 2013 men jag räknar med att göra en lite större statistisk analys av hela datasetet när jag har klassificerat alla album. Fördelen av att vara gift med en forskare att man får tillgång till nya leksaker så det gäller att utnyttja henne så gott det går.

Jag fick även en mycket intressant lista över hur de räknar genus och inte minst vad de klassificerar de olika verk som fått stöd. Ett par saker noterade jag direkt och lyfte på ögonbrynen för. Det gäller inte minst vad som klassificeras som serier och inte.

Oavsett hur mycket jag tycker om den så anser jag att Mattias Adolfsson 2nd in Line inte är ett seriealbum. Kulturrådet tycker annorlunda. I dessa fall kommer jag att böja mig och kommer att utgå från vad kulturrådet anser. Det finns för övrigt ingen definition av tecknade serier som kulturrådet använder sig av utan de är som den klassiska citatet om porr, ”Jag känner igen det när jag ser det”.

2nd in line
2nd in line

Dessutom räknar de genus med enbart ett genus per bok: man/kvinna/man & kvinna. Det kommer återspeglas i mina kommande analyser men jag tror ändå jag kommer att räkna varje individuell serieskapare. Det kan vara intressant för den stora analysen. Däremot kommer jag att redovisa antologier för sig.

Jag trodde ett tag att jag var på väg en liten skandal på spåren men det visade sig vara ett annat verk än jag trodde så faran blåses över.

174 seriealbum har fått stöd under den här åren utav 419 beviljade totalt av arbetsgruppen. Skall bli intressant att jämföra den ration med antalet avslag.

Det är knepigt att räkna på pengar när det gäller att jämföra serier med övriga bildverk då beloppen är baserade dels på sidantal men även på F-pris vilket gör att ex tjocka fotoböcker får ett högre belopp än ett kortare seriealbum.

Jag har lite att göra nu vill ni följa mitt arbete har jag skapat en ny sida för de böcker som inte fått stöd. Den hittar ni här.

Seriestödet 2013 en sammanfattning i halvtid

När jag först började sammanställa de här uppgifterna var det för att stilla min nyfikenhet kring vad som faktiskt får stöd men ju mer jag började leta desto mer frågor fick jag och även andra. Det som först och främst behövs göras är att gå igenom tidigare års beslut och se om vi kan uppskatta trender.  Det saknas även uppgifter om stödets storlek dvs hur mycket pengar fick förlagen per bok. Detta är något som jag själv måste skjuta till hösten av olika anledningar, huvudsakligen för att jag inte hittar redovisningar av belopp och avslag bland deras offentliga dokument. Jag tycker det borde gå att få fram via deras diarium men det är märkligt att Kulturrådet inte behöver redovisa sånt offentligt.

I Kulturrådets årsredogörelse för 2012 (trots att ett halvår har gått har ingen redogörelse gjort för 2013) hittar vi en rätt intressant tabell (tabell 23 sid 38) som jag transkriberar nedan och har lagt till avslagsprocenten.

År 2010 2011 2012
Beslutade medel  (tkr) 1924 2324 1633
Serier, antal ansökningar 70 81 79
Beviljade ansökningar 44 47 35
Avslagsprocent 37% 42% 56%

I samma skrift på samma sida som tabellen finns även en redovisning över hur arbetsgruppens riktlinjer kring genus. Där fastslår de att de att minst 40% skall gå till de underrepresenterade könet. Sättet de mäter det är genom att räkna på de inkomna ansökningarna. För seriernas räkning så överväger manliga sökanden.

I figur 31 redovisas att under 2012 så var könsfördelningen i stort sett jämn när det gäller serier.

För skojs skull kontrollerade jag vilka av de urhundennominerade seriealbumen som fått stöd. När det gäller det svenska seriealbumen så har inte Blodsband av Daniel Gustafsson och Medley av Lisa Medin fått något stöd medan för de översatta seriealbumen hade alla nominerade fått stöd.

Slutligen så lyckades jag leta upp Kulturrådets utgångspunkter för bedömning av litteraturstödet som jag har valt ut följande citat från:

”I sin bedömning ska arbetsgrupperna ta hänsyn till bokens helhet; bland annat dess innehåll, redaktionella och tekniska kvalitet. Fler böcker än de som får bidrag kan uppfylla en eller flera av de uppställda kriterierna. Hänsyn ska även tas till den totala budgeten för efterhandsstödet för litteratur. Då budgeten är begränsad sker bedömningen i konkurrens med övriga sökta titlar.”

Vid bedömningen av utpräglad genrelitteratur, till exempel fantasy eller deckare krävs att de tänjer genrens gränser och tillför den något nytt av språklig, tematisk eller gestaltningsmässig art.”

För serier gäller dessutom detta:

”Utgångspunkter för arbetsgruppens bedömning av bildverks kvalitet är innehållsmässigt och rytmiskt samspel mellan text och bild, en adekvat formgivning där bokens grafiska form svarar mot dess innehåll. Vidare bedöms bildernas självständighet och originalitet, formmässig och stilistisk genombearbetning och gestaltning, samt bildåtergivningens kvalitet.”

”Utgångspunkt för bedömning av serier och grafiska romaner är originalitet inom sin genre samt intensitet och komplexitet i sitt konstnärliga uttryck. För utgivningsprojekt som spänner över flera volymer beaktas särskilt variation, förnyelse och relevans.”

Därmed sätter jag punkt för den här bevakningen av seriestödet. På tisdag siktar jag på att få upp en egen sida upp på sajten där jag löpande kommer att redovisa vilka seriealbum som fått litteraturstöd från Arbetsgruppen för bildverk för vuxna och tecknade serier, möte för möte.

Seriestödet 2013 Genrer, ålderskategorier

Ta först en titt på föregående inlägg som lägger basen för den här vidare analysen.

Det fanns önskemål om att få se fördelningen av album på efter ålderskategorier och genrer vilket jag gjort nedan. Att dela upp serier på ålderskategorier och genrer är inte en exakt vetenskap utan en kvalitativ analys är nödvändig som likt konståkningsbedömningar man kan diskutera. Därför kommer jag längst ned att redovisa hur jag har bedömt varje enskilt seriealbum. Har du åsikter och förslag om mina bedömningar så lägg gärna in en kommentar här. Det blev en del diskussion på mitt facebook-inlägg men de tenderar att försvinna in i historiens glömska och jag vill gärna hålla informationen samlad.

Ålderskategorier

Om vi börjar med att ålderskategorierna så har jag bedömt allåldersverk som i första hand tillhörande barn- och ungdomslitteraturen likaså har jag försökt värdera tematiken i albumen när jag bedömt ålderskategorier. Således har jag bedömt Theos ockulta äventyr som en barn- och ungdomsbok medan genrekollegan Flugornas ö har bedömts vara vuxenserie.

Totalt fann jag att av de 23 album som beviljats seriestöd så var 10 stycken barn- och ungdomsserier och tretton vuxenserier. Fördelat på svenska och översatta enligt följande tabell:

Svenska Översatta totalt
Barn- & ungdomsserier 5 5 10
Vuxenserier 8 5 13

Om vi delar upp resultatet efter genus och på de 27 serieskapare som var inblandade ser tabellen ut enligt följande:

Ålderskategori Kvinna Man Totalt
Barn- & ungdomsserier 6 6 12
Vuxenserier 8 7 15

Genrer

Jag har generellt försökt hålla mig till en relativt grov genreindelning. Har seriealbumet exempelvis haft ett övernaturligt inslag har jag registrerat det inom genreklassifikationen Fantasy/SF/Skräck. Nedan följer de genrer jag använt med ett par kommentar till ett par genrer. Det går säkert att diskutera att jag valt att ha bokadaption som genre snarare än böckernas innehåll men jag tycker ändå att det är så pass anmärkningsvärt att jag ville lyfta fram den. Likaså har jag valt att använda den bredare termen satir på ett par av albumen som mer specifikt borde sorteras under vänsterfeminism. Att jag nämner det beror på att jag noterade 2014 så fick ett annat satirverk med vänsterpolitisk hållning stöd och jag ser ingen motsvarighet för någon annan politisk hållning.

Biografi
Bokadaption – Historien har tidigare publicerat som prosabok/text
Fantasy/SF/Skräck
Reseskildring-
Satir
Självbiografi
Vardagsliv- En fiktiv skildring om vardagslivet

Genre Totalt antal böcker Svenska Översatt Barn-/ungdom Vuxenserier
Biografi 2 0 2 0 2
Bokadaption 2 1 1 0 2
Fantasy/SF/Skräck 8 4 4 7 1
Reseskildring 2 0 2 0 2
Satir 2 2 0 0 2
Självbiografi 4 4 0 1 3
Vardagsliv 3 2 1 2 1

Det är värt att notera att Albumförlagets bokserie ”Det var en gång i Frankrike” står för båda böckerna i biografigenren samt att Guy Deslisle ensam står för reseskildringarna.

Notera att Barn- och ungdomsserierna överväger inom Fantasy/SF/Skräck-genren. Jag tycker annars att det är en rätt intressant att det är rätt jämnt mellan de olika genrerna.

Genusfördelningen blev enligt följande:

Genre Kvinna Man
Biografi 0 2
Bokadaption 2 2
Fantasy/SF/Skräck 4 5
Reseskildring 0 2
Satir 2 0
Självbiografi 3 1
Vardagsliv 3 1

För egen bedömning

På detta sätt bedömde jag de olika seriealbumen:

Akissi Katterna anfaller Marguiritte Abouet, Mathieu Sapin Epix Barn- & ungdomsserie Vardagsliv
Alternativet Karolina Bång Ordfront Vuxen Satir
Anteckningar från Jerusalem Guy Deslisle Epix Vuxen Reseskildring
Aomanjuskogen 3 Hisae Iwoka Ordbilder Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
BRF Ensamheten Linda Spåmann Kolik Vuxen Vardagsliv
Bröd & Vin Samuel Delany, Mia Wolf Epix Vuxen Bokadaption
Det bästa barnet Sofia Olsson Ordfront Vuxen Självbiografi
Det var en gång i Frankrike Herr Josephs imperium Fabien Nury Albumförlaget Vuxen Biografi
Det var en gång i Frankrike Korparnas svarta flyk Fabien Nury Albumförlaget Vuxen Biografi
En herrgårdssägen Marcus Ivarsson, Selma Lagerlöf Kartago Vuxen Bokadaption
Felix och det stoa upproret Jan Lööf Kartago Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Flugornas ö Emma Rendel Kartago Vuxen Fantasy/SF/Skräck
Fri Kärlek Julia Thorell Kartago Vuxen Självbiografi
Fridas resor Frida Ulvegren Kartago Barn- & ungdomsserie Självbiografi
Församlingen Thomas Olsson Orosdi-back Vuxen Självbiografi
Havets Gille Nancy Pena Kolik Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Hilda och Trollet Luke Pearson Epix Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Hur man botar en feminist Nanna Johansson Ordfront Vuxen Satir
Nattbarn Hanna Gustavsson Ordfront Barn- & ungdomsserie Vardagsliv
Pyongyang Guy Deslisle Agerings bokförlag Vuxen Reseskildring
Sword Princess Amalthea Natalia Batista Kolik Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Theos ockulta kuriositeter – Deux Ex Machina: Fadern Ola Skogäng, Daniel Thollin Ekholm & Tegebjer Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Tre skuggor Cyril Pedrosa Epix Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck

Embryo till en debatt om serier i Språktidningen

Det är kul att kunna konstatera att det blossat upp ett embryo till en debatt kring språket i tecknade serier. Det började med en artikel/krönika av Olle Josephsson i Språktidningen 3/14 som jag ärligt talat nästan tyckte höll Mats Gellerfelt-klass i nivån och tilltalet. Han fick mothugg i en debattartikel av serietecknaren och serieforskaren Emma Rendell i Språktidningens blogg.

Att jag kallar det embryo till en debatt är för att jag upplever att dels nivån på debatten är väldigt låg och dels för att jag upplever att de pratar lite förbi varandra. Jag tycker att Olle Josephsson har en poäng i att man kan undersöka stilistiken i den skrivna texten hos tecknade serier men det måste göras på ett betydligt bättre sätt än vad han gör. Kontexten och inte minst vilken typ av tecknad serie (strippserie, serieroman etc) det är fråga om måste ingå i analysen inte bara vad artikelförfattaren upplever är populärt och då kommer bildernas information in. Om vi skulle kunna hitta ett sätt att få med de tecknade figurernas kroppspråk och minspel med i analysen så skulle det vara bättre men som sagt det går att analysera snitsiga dialoger.

På ett sätt påminner detta om det problem jag hade med att inkludera teatermanus när jag läste litteraturvetenskap. För mig var ett teatermanus något halvfärdigt som kommer till liv i och med skådespelarnas insats i motsats till andra skrivna texter som kommer till liv i mötet med läsaren. Nu är jag inte lika säker på att så är fallet. Det kan gott utgöra underlag för en textanalys men resultatet man kan få  är begränsat men det är därför vi har teatervetenskap. Jag tror att samma tankesätt passar bra här med.  Det går att analysera enbart dialogen i serier men den kommer aldrig säga något om seriens berättande som helhet. Jag kan se framför mig en tvärvetenskaplig analys av en serie där en språkvetare går igenom språket, en konstvetare bilderna, en filmvetare berättande i hopp om att hitta saker som är unika för serien och leder till mer kunskap om berättande.

Till slut var det fascinerande att notera att det finns utrymme för serieforskning på Konstfack. En snabbsökning visade inte på några publikationer men det kanske är i sin uppstartsfas.