Seriestödet 2013 Genrer, ålderskategorier

Ta först en titt på föregående inlägg som lägger basen för den här vidare analysen.

Det fanns önskemål om att få se fördelningen av album på efter ålderskategorier och genrer vilket jag gjort nedan. Att dela upp serier på ålderskategorier och genrer är inte en exakt vetenskap utan en kvalitativ analys är nödvändig som likt konståkningsbedömningar man kan diskutera. Därför kommer jag längst ned att redovisa hur jag har bedömt varje enskilt seriealbum. Har du åsikter och förslag om mina bedömningar så lägg gärna in en kommentar här. Det blev en del diskussion på mitt facebook-inlägg men de tenderar att försvinna in i historiens glömska och jag vill gärna hålla informationen samlad.

Ålderskategorier

Om vi börjar med att ålderskategorierna så har jag bedömt allåldersverk som i första hand tillhörande barn- och ungdomslitteraturen likaså har jag försökt värdera tematiken i albumen när jag bedömt ålderskategorier. Således har jag bedömt Theos ockulta äventyr som en barn- och ungdomsbok medan genrekollegan Flugornas ö har bedömts vara vuxenserie.

Totalt fann jag att av de 23 album som beviljats seriestöd så var 10 stycken barn- och ungdomsserier och tretton vuxenserier. Fördelat på svenska och översatta enligt följande tabell:

Svenska Översatta totalt
Barn- & ungdomsserier 5 5 10
Vuxenserier 8 5 13

Om vi delar upp resultatet efter genus och på de 27 serieskapare som var inblandade ser tabellen ut enligt följande:

Ålderskategori Kvinna Man Totalt
Barn- & ungdomsserier 6 6 12
Vuxenserier 8 7 15

Genrer

Jag har generellt försökt hålla mig till en relativt grov genreindelning. Har seriealbumet exempelvis haft ett övernaturligt inslag har jag registrerat det inom genreklassifikationen Fantasy/SF/Skräck. Nedan följer de genrer jag använt med ett par kommentar till ett par genrer. Det går säkert att diskutera att jag valt att ha bokadaption som genre snarare än böckernas innehåll men jag tycker ändå att det är så pass anmärkningsvärt att jag ville lyfta fram den. Likaså har jag valt att använda den bredare termen satir på ett par av albumen som mer specifikt borde sorteras under vänsterfeminism. Att jag nämner det beror på att jag noterade 2014 så fick ett annat satirverk med vänsterpolitisk hållning stöd och jag ser ingen motsvarighet för någon annan politisk hållning.

Biografi
Bokadaption – Historien har tidigare publicerat som prosabok/text
Fantasy/SF/Skräck
Reseskildring-
Satir
Självbiografi
Vardagsliv- En fiktiv skildring om vardagslivet

Genre Totalt antal böcker Svenska Översatt Barn-/ungdom Vuxenserier
Biografi 2 0 2 0 2
Bokadaption 2 1 1 0 2
Fantasy/SF/Skräck 8 4 4 7 1
Reseskildring 2 0 2 0 2
Satir 2 2 0 0 2
Självbiografi 4 4 0 1 3
Vardagsliv 3 2 1 2 1

Det är värt att notera att Albumförlagets bokserie ”Det var en gång i Frankrike” står för båda böckerna i biografigenren samt att Guy Deslisle ensam står för reseskildringarna.

Notera att Barn- och ungdomsserierna överväger inom Fantasy/SF/Skräck-genren. Jag tycker annars att det är en rätt intressant att det är rätt jämnt mellan de olika genrerna.

Genusfördelningen blev enligt följande:

Genre Kvinna Man
Biografi 0 2
Bokadaption 2 2
Fantasy/SF/Skräck 4 5
Reseskildring 0 2
Satir 2 0
Självbiografi 3 1
Vardagsliv 3 1

För egen bedömning

På detta sätt bedömde jag de olika seriealbumen:

Akissi Katterna anfaller Marguiritte Abouet, Mathieu Sapin Epix Barn- & ungdomsserie Vardagsliv
Alternativet Karolina Bång Ordfront Vuxen Satir
Anteckningar från Jerusalem Guy Deslisle Epix Vuxen Reseskildring
Aomanjuskogen 3 Hisae Iwoka Ordbilder Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
BRF Ensamheten Linda Spåmann Kolik Vuxen Vardagsliv
Bröd & Vin Samuel Delany, Mia Wolf Epix Vuxen Bokadaption
Det bästa barnet Sofia Olsson Ordfront Vuxen Självbiografi
Det var en gång i Frankrike Herr Josephs imperium Fabien Nury Albumförlaget Vuxen Biografi
Det var en gång i Frankrike Korparnas svarta flyk Fabien Nury Albumförlaget Vuxen Biografi
En herrgårdssägen Marcus Ivarsson, Selma Lagerlöf Kartago Vuxen Bokadaption
Felix och det stoa upproret Jan Lööf Kartago Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Flugornas ö Emma Rendel Kartago Vuxen Fantasy/SF/Skräck
Fri Kärlek Julia Thorell Kartago Vuxen Självbiografi
Fridas resor Frida Ulvegren Kartago Barn- & ungdomsserie Självbiografi
Församlingen Thomas Olsson Orosdi-back Vuxen Självbiografi
Havets Gille Nancy Pena Kolik Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Hilda och Trollet Luke Pearson Epix Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Hur man botar en feminist Nanna Johansson Ordfront Vuxen Satir
Nattbarn Hanna Gustavsson Ordfront Barn- & ungdomsserie Vardagsliv
Pyongyang Guy Deslisle Agerings bokförlag Vuxen Reseskildring
Sword Princess Amalthea Natalia Batista Kolik Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Theos ockulta kuriositeter – Deux Ex Machina: Fadern Ola Skogäng, Daniel Thollin Ekholm & Tegebjer Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Tre skuggor Cyril Pedrosa Epix Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *