Förlagsfödelning

Seriestödet 2013 en genomgång och analys

Seriestödet är en livlina för serieutgivningen nu när marginalen är så liten för förlagen. Därför tycker jag att det kan finnas intresse av att gå igenom och titta lite på vad som faktiskt får stöd.  Jag blev själv överraskad av flera saker i min genomgång.. Bland det som fick mig att höja på ögonbryna var hur många böcker Epix fått stöd för (något som förklarar hur de kan överleva trots usel distribution) och genusfördelningen.

Först lite bakgrundsfakta
Seriestödet delas ut av Kulturådet och söks själva av förlagen så redan där sker ett urval. De ansökningarna behandlas senare av Arbetsgruppen för bildverk och serier (under 2013 förekommer de i protokollen som antingen ”Arbetsgruppen för bildverk för vuxna samt tecknade serier” eller ”Arbetsgruppen för stöd för till bildverk och serier”). Läs gärna deras presentation då de behandlar mer än tecknade serier. De träffas fyra gånger om året och delar ut pengar och även distributionsstöd  (förlagen förbinder sig att förse Kulturrådet med 287 böcker som de sedermera förser bibliotek över hela Sverige med.) Kulturrådet ger inte litteraturstöd till böcker som har en upplaga på över 5000 exemplar.

De har följande medlemmar enligt hemsidan:
Niclas Östlind konstkonsult, doktorand i fotografi och kritiker, Stockholm (ordförande)
Johanna Billing konstnär, Stockholm
Elsa Modin bibliotekarie på Hasselbladstiftelsen, Göteborg
Gary Svensson docent i konstvetenskap, Linköping
Liv Strömquist serieskapare, Malmö

Hur många seriealbum fick stöd och hur fördelade sig de

Under 2013 fick 23 seriealbum  stöd fördelat på nio förlag (för förtydligandes skull har jag räknat ”BRF Ensamheten” av Linda Spåman och ”Hur botar man en feminist” av Nanna Johansson som seriealbum trots att den rör sig i gränslandet mellan serie och allmänt bildverk). Det var lite intressant att se antal verk som fick stöd per möte. Samma mönster med väldigt få seriealbum som beviljats under de två första mötena  fanns  vid en snabb koll även för 2012.

Mötesmånad SeriEalbum Övriga bildverk Totalt
Mars 2 12 14
Maj 4 12 16
Oktober 8 20 28
December 9 16 25
Sammanlagt 23 60 83

Förlagsfödelning

Tabellen visar vilka förlag som fick stöd och hur många seriealbum de fick stöd för. Notera att Albumförlagets två böcker tillhör samma bokserie, ”Det var en gång i Frankrike” och inte två unika titlar som för övriga förlag.

Huvuddelen av de album som fick stöd hade enbart en serieskapare som upphovsman. Det fanns fyra böcker som bestod av samarbeten och två av dom var adaptioner av andra böcker där jag har räknat originalförfattaren som manusförfattare och finns därmed med i statistiken trots att exempelvis Selma Lagerlöf inte skrivit ett seriemanus.

Stödet ges till både svenska serieskapare och till översätta seriealbum. Under 2013 fick 13 seriealbum gjorda av svenska serieskapare stöd och 10 översatta seriealbum.  Intressant är att Kolik är enda serieförlag som fått stöd både för svenska serieskapare och översatta annars får man stöd för antingen eller. Det innebär att seriestödet till svenska serieskapare fördelas på fem förlag och seriestödet till översatta också fördelas till fem förlag trots att man det är nio förlag som fått seriestöd.

När det gäller genus så ser fördelningen jämn ut till en början. Av 27 serieskapare så är det 14 kvinnliga serieskaparesom  har fått stöd och 13 manliga.  Av de fyra seriealbumen som är samarbeten så består tre av kvinna-man och ett av man-man. Bryter man ned fördelningen på översatta seriealbum och svenska så framträder en annan bild.

För de översätta albumen som är 10 till antalet så är det 12 serieskapare av dessa är det fyra kvinnor och åtta män.  När det gäller svenska seriealbum som uppgår till 13 stycken så är det 15 serieskapare och fördelningen där är 10 kvinnor och 5 män (det enda samarbetet man-man ingår här).

Detta tyder på att det kan finnas ett strukturellt hinder för svenska manliga serieskapare att få litteraturstöd.  Jag skriver ”kan finnas” för att det  resonemanget är upphängt på att könsfördelningen skall vara jämn totalt sett och eftersom vi bara har ett års data och de två första mötena för 2014 visar på en övervikt av manliga serieskapare till viss beroende på eftersläpande ansökningar från 2013.En annan okänd faktor är antalet avslag som inte redovisas men borde gå att få fram via Kulturrådets diarium. Där borde man kunna få fram antalet avslagna litteraturansökningar till arbetsgruppen och göra en analys på dom även om det inte framgår varför de blivit avslagna. Potentiellt skulle det kunna visa att orättvisan är till kvinnornas nackdel men ett sådan undersökning får vänta tills efter sommaren om ens då.

Jag har påbörjat listan för 2014  och kommer att lägga upp information på söndag som en separat sida här på sajten.

För egna analyser

Eftersom detta till viss del är en bedömningssport och för att jag vill vara öppen och låta andra ta del och göra egna analyser av seriestödet redovisar jag här de 23 seriealbum som fått litteraturstöd under 2013.

Titel Serieskapare Förlag Mötesmånad sv/öv
Akissi Katterna anfaller Marguiritte Abouet, Mathieu Sapin Epix oktober Översatt
Alternativet Karolina Bång Ordfront December Svensk
Anteckningar från Jerusalem Guy Deslisle Epix Mars Översatt
Aomanjuskogen 3 Hisae Iwoka Ordbilder December Översatt
BRF Ensamheten Linda Spåmann Kolik maj Svensk
Bröd & Vin Samuel Delany, Mia Wolf Epix oktober Översatt
Det bästa barnet Sofia Olsson Ordfront maj Svensk
Det var en gång i Frankrike Herr Josephs imperium Fabien Nury Albumförlaget December Översatt
Det var en gång i Frankrike Korparnas svarta flyk Fabien Nury Albumförlaget December Översatt
En herrgårdssägen Marcus Ivarsson, Selma Lagerlöf Kartago December Svensk
Felix och det stoa upproret Jan Lööf Kartago oktober Svensk
Flugornas ö Emma Rendel Kartago Mars Svensk
Fri Kärlek Julia Thorell Kartago oktober Svensk
Fridas resor Frida Ulvegren Kartago oktober Svensk
Församlingen Thomas Olsson Orosdi-back oktober Svensk
Havets Gille Nancy Pena Kolik oktober Översatt
Hilda och Trollet Luke Pearson Epix December Översatt
Hur man botar en feminist Nanna Johansson Ordfront December Svensk
Nattbarn Hanna Gustavsson Ordfront maj Svensk
Pyongyang Guy Deslisle Agerings bokförlag December Översatt
Sword Princess Amalthea Natalia Batista Kolik December Svensk
Theos ockulta kuriositeter – Deux Ex Machina: Fadern Ola Skogäng, Daniel Thollin Ekholm & Tegebjer maj Svensk
Tre skuggor Cyril Pedrosa Epix oktober Översatt

Länkar till Kulturrådets lista över böcker som beviljats stöd:

Mars
Maj
Oktober
December

Detta inlägg har statusen Creative Commons erkännande vilket ger dig  rätt att använda mina tabeller och figurer och även att bearbeta data för publikation i andra sammanhang  så länge som du anger mig som källa.

4 reaktioner på ”Seriestödet 2013 en genomgång och analys

  1. Var är siffrorna? Hur mycket får böckerna i rena stödpengar? Är det mer eller mindre än tidigare år? Är det fler eller färre titlar som får stöd jämfört med tidigare år? Hur stor/liten andel av den totala utgivningen får stöd?

    1. Det är bra frågor som jag skall försöka ta reda på. På de beslut som redovisades och som jag länkade till så finns inga belopp med vilket faktiskt är rätt förvånande med tanke på att det är en statlig myndighet. Det är ytterligare en sak att rota i när folk kommer tillbaka från semestern.

      Skall se om jag kan jobba bakåt i tiden. Har 2013 som basår nu i alla fall.

  2. En annan intressant grej att jämföra med är nästan ”hur många ansökte om stöd” under resp period. Fick fler stöd för att det under hösten för att fler böcker gavs ut då (bokmässan + julhandeln) eller var det för att gruppen insåg att de måste ge X antal böcker stöd och var därmed mer generösa? Eller var det så att fler höstböcker än vårböcker helt enkelt förtjänade stödet?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *