Taggarkiv: Seriebiblioteket

maria-vogel

Veckans goda gärning

maria-vogel

Den här glada och tacksamma bibliotekarien heter Maria Vogel och hon jobbar på biblioteket i min hemkommun Gustavsberg. Jag har nyss överlämnat mitt recensionsex av Seriebiblioteket till henne tillsammans en lista över seriealbum som inte har fått seriestöd. Givetvis gör jag detta för att hjälpa upp serieavdelningen på biblioteket. Den består i stort sett av de seriealbum som fått seriestöd plus Walking Dead och Liv Strömquist. Jag var lite imponerad av att hon hade koll på att de hade de tidigare volymerna av Rans magiska värld inne så de hade bara missat att det kommit en fjärde bok i serien.

Jag funderar lite på hur jag skall kunna hjälpa dom och de serieläsande skarorna (som jag förutsätter finns här på Värmdö). Nästa steg måste vara att erbjuda min hjälp med att sortera hyllorna åldersmässigt. Jag förstår inte riktigt varför Game of thrones-adaptionen och Watchmen står på vuxenavdelningen och inte i ungdomssektionen. Jag säger inte att det är helt fel då det kan mycket väl finnas bra anledningar till placeringen. Det känns bara fel instinktivt sett. Tonåringar är dock en knepig målgrupp att nå och de kan kanske känna att de växt ur barnavdelningen.

 

Omslaget

Recension: Seriebiblioteket av Fredrik Strömberg

Seriebiblioteket är en trevlig uppslagsbok som presenterar ett brett urval av vad som finns och har funnits tillgängligt av seriealbum på svenska. Tanken är att presentera det bästa och eftersom det är ett personligt urval går det givetvis att diskutera om det saknas några album eller om något annat album borde ha tillförts. Jag tänker dock inte göra det för det här Fredriks urval och jag tycker att det på det hela taget känns som ett hyfsat gediget urval. Jag tycker det är intressant att han valt att ha med seriealbum som är ur tryck. Jag var först lite frågande till det men samtidigt är det ofta väldigt bra serier så efter lite betänketid kom jag fram till att det var en bra idé.

Omslaget
Omslaget

Boken är arrangerad efter kategorier, något som jag tycker mycket om. Skall man ha en referensbok eller en bok där man letar efter något nytt skoj så är detta sättet att sortera innehållet efter. Genresorteringen ger också större möjligheter till att hitta liknande serier vilket alltid är bra.

När det gäller presentationerna av serierna hade jag gärna sett att man lyft fram skaparna betydligt bättre. Nu finns de i en faktaruta med svart bakgrund och ett litet för tunt typsnitt som för mig hade för liten storlek. Till nästa(?) utgåva vill jag se skaparnamnen under titeln. Om det på grund av utrymmesskäl inte går så kan de viktigaste namnen stå tydligt och resten hänvisas till faktarutan.

När det gäller texterna om serierna så är de som Fredriks texter om serier brukar vara det vill säga positiva, mycket omkring serierna, kanske inte så djuplodad analys (inte för att den här boken är platsen för det). De ger vid de nedslag som jag gjorde en god presentation till varför det här albumet var utvalt att ingå i den här boken.

Boken inleds med trevliga essäer om hur två bibliotekarier arbetar med serier på deras respektive bibliotek. Ola Hellsten som är konstnärliga ledare på Serieteket skriver en mycket grundläggande och pedagogisk genomgång av vad man bör tänka på när man skall bygga upp ett bestånd av serier på ett folkbibliotek.

På det hela taget så tycker jag tillräckligt mycket om den här boken för att försöka donera den här boken till mitt lokala folkbibliotek som är i stort behov av en uppryckning vad gäller serieinnehållet. Att åtminstone läsa Olas (och för all del även Mats Norströms) essä tror jag skulle vara en bra början.