Kategoriarkiv: Info

Seriestödet 2013 en sammanfattning i halvtid

När jag först började sammanställa de här uppgifterna var det för att stilla min nyfikenhet kring vad som faktiskt får stöd men ju mer jag började leta desto mer frågor fick jag och även andra. Det som först och främst behövs göras är att gå igenom tidigare års beslut och se om vi kan uppskatta trender.  Det saknas även uppgifter om stödets storlek dvs hur mycket pengar fick förlagen per bok. Detta är något som jag själv måste skjuta till hösten av olika anledningar, huvudsakligen för att jag inte hittar redovisningar av belopp och avslag bland deras offentliga dokument. Jag tycker det borde gå att få fram via deras diarium men det är märkligt att Kulturrådet inte behöver redovisa sånt offentligt.

I Kulturrådets årsredogörelse för 2012 (trots att ett halvår har gått har ingen redogörelse gjort för 2013) hittar vi en rätt intressant tabell (tabell 23 sid 38) som jag transkriberar nedan och har lagt till avslagsprocenten.

År 2010 2011 2012
Beslutade medel  (tkr) 1924 2324 1633
Serier, antal ansökningar 70 81 79
Beviljade ansökningar 44 47 35
Avslagsprocent 37% 42% 56%

I samma skrift på samma sida som tabellen finns även en redovisning över hur arbetsgruppens riktlinjer kring genus. Där fastslår de att de att minst 40% skall gå till de underrepresenterade könet. Sättet de mäter det är genom att räkna på de inkomna ansökningarna. För seriernas räkning så överväger manliga sökanden.

I figur 31 redovisas att under 2012 så var könsfördelningen i stort sett jämn när det gäller serier.

För skojs skull kontrollerade jag vilka av de urhundennominerade seriealbumen som fått stöd. När det gäller det svenska seriealbumen så har inte Blodsband av Daniel Gustafsson och Medley av Lisa Medin fått något stöd medan för de översatta seriealbumen hade alla nominerade fått stöd.

Slutligen så lyckades jag leta upp Kulturrådets utgångspunkter för bedömning av litteraturstödet som jag har valt ut följande citat från:

”I sin bedömning ska arbetsgrupperna ta hänsyn till bokens helhet; bland annat dess innehåll, redaktionella och tekniska kvalitet. Fler böcker än de som får bidrag kan uppfylla en eller flera av de uppställda kriterierna. Hänsyn ska även tas till den totala budgeten för efterhandsstödet för litteratur. Då budgeten är begränsad sker bedömningen i konkurrens med övriga sökta titlar.”

Vid bedömningen av utpräglad genrelitteratur, till exempel fantasy eller deckare krävs att de tänjer genrens gränser och tillför den något nytt av språklig, tematisk eller gestaltningsmässig art.”

För serier gäller dessutom detta:

”Utgångspunkter för arbetsgruppens bedömning av bildverks kvalitet är innehållsmässigt och rytmiskt samspel mellan text och bild, en adekvat formgivning där bokens grafiska form svarar mot dess innehåll. Vidare bedöms bildernas självständighet och originalitet, formmässig och stilistisk genombearbetning och gestaltning, samt bildåtergivningens kvalitet.”

”Utgångspunkt för bedömning av serier och grafiska romaner är originalitet inom sin genre samt intensitet och komplexitet i sitt konstnärliga uttryck. För utgivningsprojekt som spänner över flera volymer beaktas särskilt variation, förnyelse och relevans.”

Därmed sätter jag punkt för den här bevakningen av seriestödet. På tisdag siktar jag på att få upp en egen sida upp på sajten där jag löpande kommer att redovisa vilka seriealbum som fått litteraturstöd från Arbetsgruppen för bildverk för vuxna och tecknade serier, möte för möte.

Seriestödet 2013 Genrer, ålderskategorier

Ta först en titt på föregående inlägg som lägger basen för den här vidare analysen.

Det fanns önskemål om att få se fördelningen av album på efter ålderskategorier och genrer vilket jag gjort nedan. Att dela upp serier på ålderskategorier och genrer är inte en exakt vetenskap utan en kvalitativ analys är nödvändig som likt konståkningsbedömningar man kan diskutera. Därför kommer jag längst ned att redovisa hur jag har bedömt varje enskilt seriealbum. Har du åsikter och förslag om mina bedömningar så lägg gärna in en kommentar här. Det blev en del diskussion på mitt facebook-inlägg men de tenderar att försvinna in i historiens glömska och jag vill gärna hålla informationen samlad.

Ålderskategorier

Om vi börjar med att ålderskategorierna så har jag bedömt allåldersverk som i första hand tillhörande barn- och ungdomslitteraturen likaså har jag försökt värdera tematiken i albumen när jag bedömt ålderskategorier. Således har jag bedömt Theos ockulta äventyr som en barn- och ungdomsbok medan genrekollegan Flugornas ö har bedömts vara vuxenserie.

Totalt fann jag att av de 23 album som beviljats seriestöd så var 10 stycken barn- och ungdomsserier och tretton vuxenserier. Fördelat på svenska och översatta enligt följande tabell:

Svenska Översatta totalt
Barn- & ungdomsserier 5 5 10
Vuxenserier 8 5 13

Om vi delar upp resultatet efter genus och på de 27 serieskapare som var inblandade ser tabellen ut enligt följande:

Ålderskategori Kvinna Man Totalt
Barn- & ungdomsserier 6 6 12
Vuxenserier 8 7 15

Genrer

Jag har generellt försökt hålla mig till en relativt grov genreindelning. Har seriealbumet exempelvis haft ett övernaturligt inslag har jag registrerat det inom genreklassifikationen Fantasy/SF/Skräck. Nedan följer de genrer jag använt med ett par kommentar till ett par genrer. Det går säkert att diskutera att jag valt att ha bokadaption som genre snarare än böckernas innehåll men jag tycker ändå att det är så pass anmärkningsvärt att jag ville lyfta fram den. Likaså har jag valt att använda den bredare termen satir på ett par av albumen som mer specifikt borde sorteras under vänsterfeminism. Att jag nämner det beror på att jag noterade 2014 så fick ett annat satirverk med vänsterpolitisk hållning stöd och jag ser ingen motsvarighet för någon annan politisk hållning.

Biografi
Bokadaption – Historien har tidigare publicerat som prosabok/text
Fantasy/SF/Skräck
Reseskildring-
Satir
Självbiografi
Vardagsliv- En fiktiv skildring om vardagslivet

Genre Totalt antal böcker Svenska Översatt Barn-/ungdom Vuxenserier
Biografi 2 0 2 0 2
Bokadaption 2 1 1 0 2
Fantasy/SF/Skräck 8 4 4 7 1
Reseskildring 2 0 2 0 2
Satir 2 2 0 0 2
Självbiografi 4 4 0 1 3
Vardagsliv 3 2 1 2 1

Det är värt att notera att Albumförlagets bokserie ”Det var en gång i Frankrike” står för båda böckerna i biografigenren samt att Guy Deslisle ensam står för reseskildringarna.

Notera att Barn- och ungdomsserierna överväger inom Fantasy/SF/Skräck-genren. Jag tycker annars att det är en rätt intressant att det är rätt jämnt mellan de olika genrerna.

Genusfördelningen blev enligt följande:

Genre Kvinna Man
Biografi 0 2
Bokadaption 2 2
Fantasy/SF/Skräck 4 5
Reseskildring 0 2
Satir 2 0
Självbiografi 3 1
Vardagsliv 3 1

För egen bedömning

På detta sätt bedömde jag de olika seriealbumen:

Akissi Katterna anfaller Marguiritte Abouet, Mathieu Sapin Epix Barn- & ungdomsserie Vardagsliv
Alternativet Karolina Bång Ordfront Vuxen Satir
Anteckningar från Jerusalem Guy Deslisle Epix Vuxen Reseskildring
Aomanjuskogen 3 Hisae Iwoka Ordbilder Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
BRF Ensamheten Linda Spåmann Kolik Vuxen Vardagsliv
Bröd & Vin Samuel Delany, Mia Wolf Epix Vuxen Bokadaption
Det bästa barnet Sofia Olsson Ordfront Vuxen Självbiografi
Det var en gång i Frankrike Herr Josephs imperium Fabien Nury Albumförlaget Vuxen Biografi
Det var en gång i Frankrike Korparnas svarta flyk Fabien Nury Albumförlaget Vuxen Biografi
En herrgårdssägen Marcus Ivarsson, Selma Lagerlöf Kartago Vuxen Bokadaption
Felix och det stoa upproret Jan Lööf Kartago Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Flugornas ö Emma Rendel Kartago Vuxen Fantasy/SF/Skräck
Fri Kärlek Julia Thorell Kartago Vuxen Självbiografi
Fridas resor Frida Ulvegren Kartago Barn- & ungdomsserie Självbiografi
Församlingen Thomas Olsson Orosdi-back Vuxen Självbiografi
Havets Gille Nancy Pena Kolik Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Hilda och Trollet Luke Pearson Epix Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Hur man botar en feminist Nanna Johansson Ordfront Vuxen Satir
Nattbarn Hanna Gustavsson Ordfront Barn- & ungdomsserie Vardagsliv
Pyongyang Guy Deslisle Agerings bokförlag Vuxen Reseskildring
Sword Princess Amalthea Natalia Batista Kolik Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Theos ockulta kuriositeter – Deux Ex Machina: Fadern Ola Skogäng, Daniel Thollin Ekholm & Tegebjer Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Tre skuggor Cyril Pedrosa Epix Barn- & ungdomsserie Fantasy/SF/Skräck
Förlagsfödelning

Seriestödet 2013 en genomgång och analys

Seriestödet är en livlina för serieutgivningen nu när marginalen är så liten för förlagen. Därför tycker jag att det kan finnas intresse av att gå igenom och titta lite på vad som faktiskt får stöd.  Jag blev själv överraskad av flera saker i min genomgång.. Bland det som fick mig att höja på ögonbryna var hur många böcker Epix fått stöd för (något som förklarar hur de kan överleva trots usel distribution) och genusfördelningen.

Först lite bakgrundsfakta
Seriestödet delas ut av Kulturådet och söks själva av förlagen så redan där sker ett urval. De ansökningarna behandlas senare av Arbetsgruppen för bildverk och serier (under 2013 förekommer de i protokollen som antingen ”Arbetsgruppen för bildverk för vuxna samt tecknade serier” eller ”Arbetsgruppen för stöd för till bildverk och serier”). Läs gärna deras presentation då de behandlar mer än tecknade serier. De träffas fyra gånger om året och delar ut pengar och även distributionsstöd  (förlagen förbinder sig att förse Kulturrådet med 287 böcker som de sedermera förser bibliotek över hela Sverige med.) Kulturrådet ger inte litteraturstöd till böcker som har en upplaga på över 5000 exemplar.

De har följande medlemmar enligt hemsidan:
Niclas Östlind konstkonsult, doktorand i fotografi och kritiker, Stockholm (ordförande)
Johanna Billing konstnär, Stockholm
Elsa Modin bibliotekarie på Hasselbladstiftelsen, Göteborg
Gary Svensson docent i konstvetenskap, Linköping
Liv Strömquist serieskapare, Malmö

Hur många seriealbum fick stöd och hur fördelade sig de

Under 2013 fick 23 seriealbum  stöd fördelat på nio förlag (för förtydligandes skull har jag räknat ”BRF Ensamheten” av Linda Spåman och ”Hur botar man en feminist” av Nanna Johansson som seriealbum trots att den rör sig i gränslandet mellan serie och allmänt bildverk). Det var lite intressant att se antal verk som fick stöd per möte. Samma mönster med väldigt få seriealbum som beviljats under de två första mötena  fanns  vid en snabb koll även för 2012.

Mötesmånad SeriEalbum Övriga bildverk Totalt
Mars 2 12 14
Maj 4 12 16
Oktober 8 20 28
December 9 16 25
Sammanlagt 23 60 83

Förlagsfödelning

Tabellen visar vilka förlag som fick stöd och hur många seriealbum de fick stöd för. Notera att Albumförlagets två böcker tillhör samma bokserie, ”Det var en gång i Frankrike” och inte två unika titlar som för övriga förlag.

Huvuddelen av de album som fick stöd hade enbart en serieskapare som upphovsman. Det fanns fyra böcker som bestod av samarbeten och två av dom var adaptioner av andra böcker där jag har räknat originalförfattaren som manusförfattare och finns därmed med i statistiken trots att exempelvis Selma Lagerlöf inte skrivit ett seriemanus.

Stödet ges till både svenska serieskapare och till översätta seriealbum. Under 2013 fick 13 seriealbum gjorda av svenska serieskapare stöd och 10 översatta seriealbum.  Intressant är att Kolik är enda serieförlag som fått stöd både för svenska serieskapare och översatta annars får man stöd för antingen eller. Det innebär att seriestödet till svenska serieskapare fördelas på fem förlag och seriestödet till översatta också fördelas till fem förlag trots att man det är nio förlag som fått seriestöd.

När det gäller genus så ser fördelningen jämn ut till en början. Av 27 serieskapare så är det 14 kvinnliga serieskaparesom  har fått stöd och 13 manliga.  Av de fyra seriealbumen som är samarbeten så består tre av kvinna-man och ett av man-man. Bryter man ned fördelningen på översatta seriealbum och svenska så framträder en annan bild.

För de översätta albumen som är 10 till antalet så är det 12 serieskapare av dessa är det fyra kvinnor och åtta män.  När det gäller svenska seriealbum som uppgår till 13 stycken så är det 15 serieskapare och fördelningen där är 10 kvinnor och 5 män (det enda samarbetet man-man ingår här).

Detta tyder på att det kan finnas ett strukturellt hinder för svenska manliga serieskapare att få litteraturstöd.  Jag skriver ”kan finnas” för att det  resonemanget är upphängt på att könsfördelningen skall vara jämn totalt sett och eftersom vi bara har ett års data och de två första mötena för 2014 visar på en övervikt av manliga serieskapare till viss beroende på eftersläpande ansökningar från 2013.En annan okänd faktor är antalet avslag som inte redovisas men borde gå att få fram via Kulturrådets diarium. Där borde man kunna få fram antalet avslagna litteraturansökningar till arbetsgruppen och göra en analys på dom även om det inte framgår varför de blivit avslagna. Potentiellt skulle det kunna visa att orättvisan är till kvinnornas nackdel men ett sådan undersökning får vänta tills efter sommaren om ens då.

Jag har påbörjat listan för 2014  och kommer att lägga upp information på söndag som en separat sida här på sajten.

För egna analyser

Eftersom detta till viss del är en bedömningssport och för att jag vill vara öppen och låta andra ta del och göra egna analyser av seriestödet redovisar jag här de 23 seriealbum som fått litteraturstöd under 2013.

Titel Serieskapare Förlag Mötesmånad sv/öv
Akissi Katterna anfaller Marguiritte Abouet, Mathieu Sapin Epix oktober Översatt
Alternativet Karolina Bång Ordfront December Svensk
Anteckningar från Jerusalem Guy Deslisle Epix Mars Översatt
Aomanjuskogen 3 Hisae Iwoka Ordbilder December Översatt
BRF Ensamheten Linda Spåmann Kolik maj Svensk
Bröd & Vin Samuel Delany, Mia Wolf Epix oktober Översatt
Det bästa barnet Sofia Olsson Ordfront maj Svensk
Det var en gång i Frankrike Herr Josephs imperium Fabien Nury Albumförlaget December Översatt
Det var en gång i Frankrike Korparnas svarta flyk Fabien Nury Albumförlaget December Översatt
En herrgårdssägen Marcus Ivarsson, Selma Lagerlöf Kartago December Svensk
Felix och det stoa upproret Jan Lööf Kartago oktober Svensk
Flugornas ö Emma Rendel Kartago Mars Svensk
Fri Kärlek Julia Thorell Kartago oktober Svensk
Fridas resor Frida Ulvegren Kartago oktober Svensk
Församlingen Thomas Olsson Orosdi-back oktober Svensk
Havets Gille Nancy Pena Kolik oktober Översatt
Hilda och Trollet Luke Pearson Epix December Översatt
Hur man botar en feminist Nanna Johansson Ordfront December Svensk
Nattbarn Hanna Gustavsson Ordfront maj Svensk
Pyongyang Guy Deslisle Agerings bokförlag December Översatt
Sword Princess Amalthea Natalia Batista Kolik December Svensk
Theos ockulta kuriositeter – Deux Ex Machina: Fadern Ola Skogäng, Daniel Thollin Ekholm & Tegebjer maj Svensk
Tre skuggor Cyril Pedrosa Epix oktober Översatt

Länkar till Kulturrådets lista över böcker som beviljats stöd:

Mars
Maj
Oktober
December

Detta inlägg har statusen Creative Commons erkännande vilket ger dig  rätt att använda mina tabeller och figurer och även att bearbeta data för publikation i andra sammanhang  så länge som du anger mig som källa.

Ordbilder söker material för 2015

Ordbilder Medier la upp den här informationen på Facebook

Ett oerhört generöst erbjudande och bra att allt är specificerat som format och vad de letar efter i form av berättande. Tycker speciellt om att de tar upp att serierna behöver inte vara superfantastiskt tecknat bara de är konsekventa historien igenom.  Där håller jag med dom väldigt mycket. Lite skavanker gör inte så mycket det är när man slutar använda bakgrunder eller figurerna ser olika ut några sidor bort som man blir besviken.
Avatar

Välkommen till Seriesidan

Välkommen till Seriesidan, en sida som jag inte riktigt vet om den är en epilog, nystart, mjuklanding eller något helt annat. Det jag vet och kan berätta om att jag den 31/5 jobbade min sista dag på Staffars Serier. Efter 20 år blev det dags att gå vidare här i livet och just nu är jag arbetssökande med allt vad det heter. Har planer på att sätta mig i skolbänken till höst om jag inte lyckas hitta någon som vill ge mig pengar i utbyte av min tid och förmåga.

En av de sakerna som jag insett att jag verkligen saknar  var skrivandet om serier. Finns mycket att prata om vad det gäller serier och dess möjligheter så i startläget är detta en blogg med blandat serieinnehåll. Tanken är att kunna blanda recensioner med lite övriga tankar kring seriemediet i stort och i smått.

See ya in da funny pages